Skip to main content

Har det verkligen hänt? Lee Strobel gick från att vara skeptisk ateist till totalt övertygad om att Jesu liv, död och uppståndelse är historiskt verifierad fakta. Här förklarar han huvuddragen i bevisen. Ge honom 16 minuter.

Strobel sammanfattar bevisen genom fyra ord som börjar på E

Execution – Avrättning
Blev Jesus korsfäst och har någon någonsin överlevt en korsfästelse? Historikerna är eniga om att Jesus levt, och det man vet säkrast om hans liv är hur han dog. En del tror att Jesus kanske hängde på korset men överlevde. Korsfästelse var en oerhört grym avrättningsmetod som användes av romarna. Ingen överlevde korset. Flera ögonvittnen talar om att Jesus både dog och plockades ner och begravdes.

Early – Tidigt
Många hundra år brukar ha passerat mellan när historiska personer levde till när deras livsöden nedtecknats. Faktan om dessa personer brukar vara accepterad som sanning trots det enorma tidsspannet.  Källorna som beskriver händelserna i Jesu liv är nedskrivna väldigt nära i tid i förhållande till när det skedde. Så nära, att en del historiker menar att om det finns en enda historisk person som verkligen funnits så är det Jesus från Nasaret.

Empty tomb – Tom grav
Uppstod Jesus från de döda? Bevisen talar om att människor såg Jesus efter att han både dött och begravits. Vid ett tillfälle sågs han samtidigt av 500 personer. Det kan hävdas att det var en hallucination men experter menar att det är omöjligt för så många att hallucinera samma sak. En psykologiprofessor sa att det vore lika troligt som att alla dessa personer skulle drömma samma dröm på natten, ett större mirakel än uppståndelsen själv. De som korsfäste Jesus ville tysta ner att Jesus verkade ha uppstått. Ett enkelt sätt hade varit att öppna graven och visa kroppen. Men det gick inte för graven var tom.

Eyewittnesses – Ögonvittnen
Många källor vittnar om att Jesus visade sig efter korsfästelsen. Dessutom verkar sådana som var motståndare ha sett honom, och upplevelsen påverkade deras liv så mycket att de själva blev kristna och dödades för sin tro på att Jesus uppstått från de döda. Varför skulle de göra det om de hittar på?

Lyssna på videon för att höra många fler detaljer kring händelsen som utgör grunden för den kristna tron.

Lee Strobel var inte lättövertygad. Hans mål med att söka svar om Jesu liv, död och uppståndelse var att motbevisa Jesus en gång för alla. När bevisen hela tiden pekade mot att kristendomen var sann var det en stor frustration. Till slut var bevisen så överväldigande att han gav sitt liv till Jesus. ”Jag insåg att det skulle krävas mycket större tro för mig att hålla fast vid min ateism än att tro på Jesus från Nasaret.”

Lee Strobel har skrivit en bok där du får följa med honom på resan från ateist till troende och se vilka han samtalar med och vilka källor han upptäcker. Boken finns även på svenska både i originalform och i en ungdomsversion med lättare språk. Boken har också blivit film (se den här).

Videon ovan är publicerad av Maybe God Pod.