Skip to main content

Hjärtats sanna natur

I vår kultur uppmanas vi att följa våra hjärtan. Men vart leder våra hjärtan oss? Vad finns inuti dem som gör dem värda att sätta sin tillit till? Om man frågar Gud så blir svaret helt annorlunda, än det råd som samtiden ger. Inifrån hjärtat kommer nämligen också allt det onda.

 

Dåren säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.” Onda och vidriga är deras gärningar, ingen finns som gör det goda. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. (Psaltaren 14: 1-2)

I folkmun lär det vara sagt att ”den sista dåren ännu inte sett dagsljuset”. Så länge som världen och människorna som befolkar den lever utanför och utan den sanna livskällan — Gud — kommer synden och Satan att snärja, bedra, förvilla och förmörka förståndet och kunskapen hos dem som inte känner Jesus Kristus som sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig ” (Johannesevangeliet 14:6). Lägg märke till att förnekandet av en allsmäktig, allvetande, rättfärdig och god Gud i grunden inte ligger i intellektet (hjärnan), utan i hjärtat. Hjärtat är ett begrepp som i Bibeln syftar till hela människans inre värld, och inbegriper såväl tankar som känslor; ”Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. (Ordspråksboken 4:23) Paulus, enligt judisk religiös och politisk sed en mycket lärd man, skriver efter sitt möte med den levande Gudens Son Jesus Kristus:

För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom
Jesus Kristus. (Romarbrevet 2:14-16)

Inte sällan får man likt ett mantra som högsta dygd höra ”följ bara ditt hjärta så blir allt bra”. Det må låta bra och livsbejakande för individen i fråga, men Gud avslöjar något annat om människans innersta natur: ”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?” (Jeremia 17:9). Vågar du vara ärlig och sanningsenlig mot dig själv? Hur många gånger har du inte under din jordevandring tagit miste och blivit besviken (fått hjärtesorg) då du förlitat dig på ditt hjärtas intuitiva magkänsla som högsta moraliska kompass för dina tankar och handlingar? Gud, Skaparen av både det synliga och osynliga, vet att människans tankar är idel tomhet utan Honom; ”Varför är hednafolken i uppror, varför tänker folken tomma tankar? ” (Psaltaren 2:1)

JESUS KRISTUS, som ÄR GUD i mänsklig gestalt, besvarade denna fråga då Han konfronterades av ett gäng religiösa, intellektuella, självgoda och politiskt korrekta hycklare:

Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. (Matteusevangeliet 15: 17-20)

Eftersom Gud läser människans hjärta likt en öppen bok — inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars (Hebreerbrevet 4:13) — finns det inget rum där människan kan gömma sig eller bortförklara sitt hjärtas brott mot Livets Gud. Inte heller ligger lösningen till hela världens alla problem i människans kapacitet, då hennes natur redan från moderlivet är ond och fientlig till livet hos Gud.

Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. (Romarbrevet 1: 21-25)

Av både personlig och kollektiv erfarenhet är vi smärtsamt medvetna om, och kan genom att bläddra i historieböckernas blad dra oss till minnes, människans upprepade misslyckade försök till att bygga ett ’hållbart’ och ’rättvisemärkt’ samhälle. Lever du i den utopiska tron att människan genom slumpvisa, blinda mutationer utvecklats till en godare, snällare och schysstare homo sapiens under de senaste två årtusendena? (Evolutionsteorin)

Om du är villig att se sanningen i vitögat och inse att ditt liv är grundat på ett falskt hopp – då finns Gud, som önskar att du ska komma till insikt om sanningen och bli frälst, tillgänglig för dig. Den räddning som Gud har förberett och fullbordat genom tron på JESUS ger människan oförtjänt rening från synd, försoning och frid med Gud samt EVIGT LIV. Detta erbjudande kan låta för bra för att vara sant, men det är garanterad vinst för den som tror EVANGELIET – de goda nyheterna om att Jesus besegrat syndens makt genom att uppstå från de döda, för Gud kan inte ljuga. Varför sätta din tilltro och säkerhet till något så osäkert som slumpen eller människors fåfänglighet? Vänd dig bort från dina egna vägar, ångra ditt uppror mot Livets Gud, vänd ditt hjärta till JESUS, och be Honom om förlåtelse. Överlåt ditt liv åt Honom som är fullkomlig, som älskade dig innan du såg dagsljuset och vill ta emot dig som sitt barn så att du får leva med din Skapare i evighet !

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
(Romarbrevet 10:9)

Text: Broder Alex, Sanningen på gatan