Skip to main content

Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta. En medvetenhet om att det finns ett liv efter döden. Josef förklarar vad Bibeln säger om varför du finns och vad meningen är med ditt liv.

Finns det en mening med livet, och en tanke med tiden vi är här på jorden? Det finns genom historien ett sökande efter svar på den frågan, och många exempel på tro på ett liv efter döden.

I väst säger en del att vi blev till genom en slump, och att människan är ett djur. Resultatet av den tron har många skadliga konsekvenser. Vad finns det då för mening med vår existens? Varför ska vi då behandla varandra väl?

Men Bibeln ger svar på alla de här frågorna. Det finns en Gud som har skapat allt för ett syfte. Redan innan du formades i din mammas mage så hade Gud en tanke med ditt liv. Genom att närma dig din Skapare kommer du upptäcka vem du är och vad hans tankar för dig är.

Lyssna på en intressant video där Josef talar om varför vi finns, Guds karaktär, människans natur, bibelns svar, vad frälsning är och mer därtill. Har du frågor så är denna 28 minuters video definitivt för dig!

Ditt liv är alldeles för viktigt för att inte söka svar. Josef Löwdin berättar om en av Jesu liknelser där han säger att vi är som träd som är tänkta att bära frukt. Och trots att vi är som vissna träd så verkar Gud i våra liv och väntar tålmodigt på frukt. En trädgårdsmästare hugger till slut ner ett träd som aldrig bär någon god frukt. På samma sätt kommer det en dag då vi tar vårt sista andetag på denna jord. Låt inte ditt liv rinna ifrån dig utan att lära känna din Skapare. Dröj inte med att lära känna Gud!

Josef Löwdin från Församlingen Agape i Göteborg talar.

Videon är publicerad av Pilgrim Media.