Skip to main content

När Bibeln skrevs är egentligen en fråga med många olika svar, för det beror på vilken bibelbok man talar om. Bibeln består av 66 böcker, och det är ett 40-tal olika författare som har skrivit böckerna, och den skrevs över en period på många hundra år. De äldsta böckerna i Bibeln är antagligen de fem moseböckerna, som är de första böckerna i Bibeln, skrivna av Mose – antingen på 1200- eller 1400-talet f.Kr. Det är de äldsta böckerna – tillsammans med Jobs bok som antagligen är en väldigt gammal bok.

Sedan följer böckerna som kungarna David och Salomo har skrivit – det är stora delar av Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan. De levde på 1000- och 900-talet f.Kr.

Efter dem har vi de böcker som kallas för de profetiska böckerna. Det är olika profeter som Jesaja, Jeremia, Hesekiel och andra. De levde från 700-talet f.Kr. fram till den som kronologiskt är den sista (och även är placerad sist i den för oss vanliga indelningen av Bibeln), nämligen Malaki – som skrevs på 300-talet f.Kr.

Den hebreiska Bibeln är lite annorlunda indelad än vanliga ”protestantiska” Biblar – men det är samma text. Så Gamla Testamentet (eller Tanakh som det heter på hebreiska) är skrivet mellan 1400-talet och 300-talet f.Kr.

 

När man kommer fram till Nya Testamentet så är det skrivet av Jesu efterföljare och apostlar – eller personer som stod nära apostlarna – och det är skrivet under en mycket kortare period. Antagligen mellan år 50 och 100 e.Kr. Det äldsta av böckerna är antagligen Jakobs brev som skrevs på början av 50-talet, och sedan följer i ganska snabb takt både breven och evangelierna. Evangelierna är Matteus, Markus, Lukas och Johannes, där man historiskt har ansett att Matteus är den äldsta bland dem – men nyare bibelforskning anser att det snarare är Markus som är äldst, skriven nån gång i början på 60-talet.

Sedan har vi de olika breven av aposteln Paulus, där 1 Tessalonikerbrevet är det äldsta, och 2 Timoteusbrevet det sista han skrev strax innan han dog i mitten på 60-talet e.Kr.

Efter det skrevs inte så många av Nya Testamentets böcker. Det mesta stod färdigt innan år 70, alltså innan templet i Jerusalem blev förstört. Men några böcker – bland annat Johannes evangelium och Johannes uppenbarelse är skrivna någon gång i mitten på 90-talet.

 

Som konklusion kan man säga att Bibeln är skriven under en period på 1400 år, av ett 40-tal författare – och tillsammans berättar de historien om hur Gud befriar ifrån synd genom sin son Jesus Kristus, och hur Gud genom Jesus från Nasaret blir kung över hela skapelsen. Det är hela Bibelns berättelse – från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken.