Skip to main content

Kan kristna äta grisfläsk? Den frågan kan verka märklig – för det första är det kanske inte en fråga du ens har ställt dig, och för det andra så tror jag att alla kristna jag känner äter gris, med mindre de är vegetarianer eller veganer.

Men det är ändå relevant, eftersom både inom judendom och islam finns det mat som anses oren – bland annat gris. I Bibeln står det också i Femte Mosebok 14 om många olika djur som man inte ska äta. Så, vad är problemet med dessa djur, och varför verkar det som att kristna ignorerar lagarna om rena och orena djur?

I de fem moseböckerna finner man bland annat de 613 buden som Gud gav till Israels folk. Man brukar dela in de lagarna i tre delar: Ceremoniella lagar (sånt som handlade om tabernaklets gudstjänst), juridiska lagar (lagar om äktenskap, stöld och liknande), och moraliska lagar (sånt som handlar om att älska sina medmänniskor och liknande).

Bland dessa lagar fanns det också sånt som man kan kalla för bud som skapade Israels identitet. Det handlar om sabbaten, och andra högtider som pesach och jom kippur – det handlade om omskärelsen av alla pojkar – och även matlagarna. Man kan säga att det var ting som gjorde dem annorlunda än andra folk – och som var tecken på det förbund de hade med Gud.

Så varför följer inte kristna lagarna om kosher mat? Jo, det handlar om Jesus från Nasaret. Innan Jesus for upp till himmelen så sände han ut sina lärjungar i hela världen för att sprida budskapet om att Jesus är Herre – och när de gjorde det så började det väckas frågor om huruvida omvända greker eller egyptier skulle följa de judiska traditionerna med högtider, omskärelse och matlagar.

Det man kom fram till, var att detta var lagar som var givna till Israel, och inte applicerbara på alla dem som tog emot evangelium. Det var inte längre genom vad man åt, om man var omskuren eller vilka högtider man höll, som man definierades som Guds folk, utan huruvida man hade Den helige Ande inneboende, och bekände Jesus som Herre.

 

Aposteln Paulus sa så här i ett av sina brev:

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. (Kolosserbrevet 2:16)

Därför är det inte så att kristna ignorerar lagen, utan vi ser och bekänner att allt detta pekade fram mot Jesus, han som är själva verkligheten.

Så, ät det du vill – men naturligtvis på ett klokt sätt när det gäller hur det påverkar din hälsa och omgivning– men vad du än gör, så gör det till Guds ära.