Skip to main content

Gud har placerat sanningen framför våra ögon

Bibeln säger att Guds existens och hans gudomliga egenskaper egentligen är uppenbart för hela mänskligheten att se (Rom 1:19-20). Alltså inte bara för speciellt religiöst intresserade eller såna som har lätt att tro, utan för alla. Skapelsen annonserar på alla tänkbara och makabra sätt hans existens, hans intellekt och mångsidighet.⠀⠀⠀⠀⠀

Ändå är det uppenbara inte alltid självklart. Som om att något skymmer det som borde vara det. Bibeln kallar såna saker för ”tankebyggnader”. Det kan vara tankesystem byggda på filosofier, ideologier eller teorier som växer sig höga och stora så att man inte längre ser det man såg förut.

Och följderna av det gör ibland ingen liten skillnad. Om vår värld, som en av dessa teorier hävdar, uppstod ur intet av en slump, så finns inte längre någon mening eller syfte med den. Moral eller ansvar är bara påhitt, rätt eller fel i stort och smått blir tomma begrepp. Ingen har längre några rättigheter och världen blir, om detta levs ut i praktiken laglös och ganska snart obarmhärtig och kaotisk.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Låter vi istället det uppenbara vara sanning – det finns en skapare, en plan och ett syfte i kosmos – en ordning, då ställs vi istället inför ett vägval: väljer vi att ta reda på vad det syftet är och att leva efter det? Låter jag honom som designat mig förklara för mig vem jag är och hur jag skapades att leva, eller försöker jag ändå definiera det själv?

Låt inte förvirring få bygglov i ditt tankeliv så att det skymmer sikten för det som Gud placerat framför dina ögon att se

Ingen är en slump. Varje människa är ett mirakel som ända från tillblivelsen med hela sin design och komplexitet visar på Guds existens. – Skapad till hans avbild. Och han vill vårt bästa. Det berättar naturen också om. Han har en tanke med varför han skapade dig! Låt därför inte tankebyggnader som ifrågasätter det mest uppenbara och i längden skapar total förvirring få bygglov i ditt tankeliv så att de skymmer sikten för det som Gud placerat framför dina ögon att se.

Text: Per Imsen

”Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.”

– Bibeln (Rom 1:19-20)

”Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud”.

– Bibeln (2 Kor 10:4-5)