Skip to main content

4 saker alla människor behöver

Vid sidan om det man behöver för att överleva fysiskt, så har varje människa behov av vissa grundläggande ting i sitt liv: Sanning, makt, mening och kärlek. Vad är det med dessa fyra, och har tron på Jesus något att erbjuda när det gäller livets fundament?

Vem ska man tro på?

Föreställ dig en värld där alla ljuger hela tiden. Det skulle resultera i ett obeskrivligt kaos som ingen kunde leva i. Vi behöver sanning för att kunna lita på vänner, partner, arbetskollegor och så vidare. Ändå ljuger de flesta människor 1–2 gånger per dag, enligt statistiken – som regel för att framställa sig själv i ett bättre ljus, och få folk att tro att man är bättre än man är.

Om du har blivit bedragen någon gång, så vet du att när lögnen avslöjas, så faller en värld ihop. Det man trodde och litade på försvinner, och man blir förvirrad och osäker. Därför är sanningen så viktig – men samtidigt något som verkar ouppnåeligt. Finns det någon som man kan lita på? Finns det någon som är sann? Eller måste man leva isolerad, alltid på sin vakt?

Under den kristna församlingens tidiga historia fanns det en församling på ön Kreta i Medelhavet. Kretensare var ökända för en sak: Deras opålitlighet. I ett krig några år tidigare hade de illojalt bytt sida mitt under kriget – och efteråt hade en av deras egna poeter sagt: ” Kretensare ljuger jämt, de är vilddjur, glupska och lata.”

Vad gör det med en människa att växa upp i ett sådant samhälle? Även om man vill vara sann och ärlig, så finns det otroliga stereotyper som folk har, och det är lätt att bli som folk förväntar sig att man ska vara.

Aposteln Paulus skrev ett brev till Titus, en av ledarna i församlingen på Kreta, för att förmana dem att leva heligt och sant, även fast de levde i en värld av lögn. Och så sa han att Gud har gett löften till dem som tillhör honom. Ett löfte om evigt liv: ”Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid.” (Titus 1:2)

Det finns ett löfte från Gud själv – han som inte kan ljuga – att de som tillhör honom ska få ett verkligt och evigt liv. Det finns en fast grund att stå på när allting annat vacklar – och det är Jesus själv.

Vem har makten?

Ordet makt låter illa. Man tänker på våldsamma människor, diktatorer och liknande. Men vi behöver alla makt – alltså förmågan att förändra och utveckla våra liv. Motsatsen till makt är vanmakt – och det är något av det mest frustrerande som finns. Har du känt dig maktlös någon gång? I arbetslivet? I ett förhållande? Ingenting tär på en människa mer än den frustrationen – och den driver människor till en av två ytterpunkter: Apati eller uppror. Apati är när man accepterar sin maktlöshet och låter det som sker ske. Uppror är när man på ett eller annat sätt försöker bryta maktförhållandena, något som ofta betyder att man försöker byta plats på dem som har makt och de som är maktlösa.

Då Jesus kom till jorden så talade han ofta om en makt som vi alla har, men ogärna använder – nämligen makten att tjäna. Han sa: ”Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare.” (Matteus 23:11) Det var Jesu önskan om vårt förhållande till varandra – att de med makt skulle tjäna dem som inte har det, för att lyfta dem upp och hjälpa dem. Den makten har vi egentligen allihop, men det är otroligt sällan vi använder den.

Jesus själv kallas för ”Den Allsmäktige” i Bibeln, men han säger så här om sin tjänst på jorden: ”Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Matteus 20:28)

Jesus tog all sin makt, och använde den för att ge sitt liv för dig och mig – för att vi skulle kunna leva för och med honom. Och de som följer honom och lär av honom – får möjligheten att utöva samma makt.

Vad är meningen med allt?

Ateister säger ofta att ytterst sett, så är allt meningslöst. Det finns ingen plan, inget mål, och ingen mening med tillvaron. Vi är resultatet av icke styrda processer, och därför finns det ingen tanke bakom vår existens.

Å andra sidan så klarar ingen människa att leva så. Vi tror att vissa saker är sanna, och att saker som rätt och fel, kärlek och hat, existerar – och är värda att kämpa för eller emot. Man säger att det inte finns någon mening – men klarar inte att leva utan mening, därför att tillsammans med sanning och makt så är mening en av grundkomponenterna i livet.

Om du fick veta att hela ditt liv var fullständigt meningslöst – att allt jobb du har gjort inte har hjälpt någon, och att allt gott du har gjort bara har skadat – hur hade du känt dig då? Hade meningslösheten drivit dig till att förlora hoppet?

Efter Jesu uppståndelse mötte han sina lärjungar på en strand. Detta var ett av de sista mötena de skulle få med Jesus, innan han for till himmelen – och man kan tänka sig att Jesus ville se om hans gemenskap med lärjungarna hade varit meningsfull. Hade de uppnått det han ville? Vad skulle han fråga för att försäkra sig om att han hade lyckats? Kanske ”Kommer ni ihåg allt jag har sagt?” eller ”Vet ni nu hur ni ska göra för att leva syndfria?” eller ”Är ni bättre människor nu än innan?”.

Men Jesus frågade inget sådant. I stället vände han sig till sin närmaste lärjunge, Simon Petrus, en av dem som verkligen hade misslyckats med allt han hade försökt och som måste ha känt hur meningslöst livet var när han inte kunde få till det han önskade. Så frågade Jesus: ”Simon, älskar du mig?” Det var den viktigaste frågan, och som avgjorde om Jesus hade lyckats på jorden. Hade den kärlek som Jesus öst ut genom sitt liv och sin död kommit in i Simon Petrus?

Det är bara kärleken som Jesus visade på korset som fortfarande kan förändra en människa på djupet, och ge den mening som livet behöver. Aposteln Paulus säger i ett av sina brev: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romarbrevet 5:8)

Och Johannes, en av dem som hörde Jesu ord där på stranden, skrev många år senare följande ord: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.” (1 Johannes 4:10-11)

Jesus vill även idag ge dig den kärlek som verkligen kan förändra livet. Han vill ge dig sanning, makt och mening, för att du ska kunna bli det Gud har tänkt om dig.

 

Text: Paulus Eliasson, bibellärare